Impressum | MINIPAK

IMPRESSUM

Obchodné meno: MINIPAK s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 15, Bratislava 831 52, Slovenská republika
IČO: 36673404
DIČ: 2022240429
IČ DPH: SK2022240429

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 42222/B.

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
IBAN: SK89 1100 0000 0026 2202 9376
SWIFT: TATRSKBX